ตัวอย่างทัวร์

  • เมื่อมีพันธมิตรทางธุรกิจที่มีอยู่

ขั้นแรกขอใบเสนอราคาพร้อมรายละเอียดทัวร์เดียวกัน เราสัญญาว่าเราสามารถเสนอราคาที่ดีกว่า บริษัทอื่น ๆ

  •  เมื่อเริ่มวางแผนทัวร์พม่าอีกครั้ง

เราสามารถยืดหยุ่นกับแผนทัวร์ต่างๆได้ เราภูมิใจในความเป็นมืออาชีพด้านการเดินทางในพม่า โปรดวางใจและติดต่อเรา

※กรุณาติดต่อเราหากคุณต้องการทราบราคาตัวอย่างทัวร์

※เรานำเสนอทัวร์พม่าหลายรูปแบบ

​サンプルツアーダウンロード
地球

​・ヤンゴン、バガン、ポッパ、ヤンゴン(3泊4日)ツアー日程表のダウンロード

・ヤンゴン、バガン、カックー、インレー、ヤンゴン(4泊5日)ツアー日程表のダウンロード

・ヤンゴン、バガン、マンダレー、インレー、バゴー、ヤンゴン(5泊6日)ツアー日程表のダウンロード